dimarts, 14 de maig del 2013

aprendre amb la piissarra digital: 18 bones idees

18 MODELS DIDÀCTICS per a la PISSARRA DIGITAL (PD)
18 MODELOS DIDÁCTICOS para la PIZARRA DIGITAL (PD)
18 EDUCATIONAL MODELS for the  DIGITAL WHITEBOARD (DWB)

VERSIONS: ESPAÑOL, CATALÀ, ENGLISH

S’inclouen activitats per a pissarra digital interactiva (PDI), lector de documents i sistemes electrònics de votació.

En els models centrats en l'activitat i la iniciativa del professor, tot i que els estudiants participen formulant les seves preguntes, realitzant els exercicis i responent les preguntes que els hi posi el professor, la iniciativa de l'activitat que es realitza amb la PD la té plenament el docent.En els models centrats en l'activitat i iniciativa dels estudiants, aquests poden presentar a consideració del professor i de la classe els treballs que realitzen, adoptar rol de professor i fer més observacions i preguntes.

Encara que els alumnes tenen gran autonomia en desenvolupar aquestes activitats, els professors coordinen el seu treball, completen les exposicions dels estudiants, expliquen i corregeixen col .lectivament els exercicis i realitzen avaluacions formatives.