dijous, 30 d’agost del 2012

TAULETES DIGITALS O NETBOOKS? MODELS DIDÀCTICS


MODELS D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES AMB LES TAULETES DIGITALS

Imagen: Motorola Xoom
Com sabem, els aprenentatges dels estudiants depenen de les activitats que aquests realitzen i de l'esforç que posen en aprendre. Per això, disposar de sofisticats instruments didàctic-tecnològics no assegurarà que els alumnes aprenguin millor; la seva eficàcia dependrà de les metodologies didàctiques que s'apliquin, de l'adequació de les tasques als seus destinataris i de la manera com es gestionin les activitats de ensenyament i aprenentatge (motivació, tutorització ...).

A continuació es presenten alguns models didàctics d'ús de les tauletes digitals, que aprofiten les seves funcionalitats (moltes d'elles compartides amb els netbooks): fàcil portabilitat i connexió a la xarxa (tauleta = entorn d'aprenentatge mòbil), accés immediat a les infinites fonts d'informació d'Internet (tauleta = biblioteca), múltiples eines per processar la informació (editors gràfics i de text ..., tauleta = llibreta), tot tipus de canals comunicatius interpersonals (correu, missatges, fòrums, xarxes socials ...) per obtenir suport, compartir coneixement i recursos i per a la realització d'activitats col.laboratives (tauleta = canal per comunicar / compartir), aplicacions tipus simulador per realitzar experiments (tauleta = laboratori)...

A continuació es presenten uns models molt genèrics d'activitats d'aprenentatge que els estudiants desenvoluparan amb el suport de la tauleta digital, i que en general es poden aplicar a la majoria de les assignatures i cursos. Segons disposi el professor, aquestes activitats es realitzaran només puntualment, de tant en tant, o de manera habitual.

- Estudiar i realitzar exercicis amb aplicacions de continguts educatius. Disposant d'una tauleta digital, els estudiants disposaran de tres grans fonts de continguts educatius digitals:

- Les apps de continguts educatius elaborades específicament per les tauletes, que es poden trobar en mercats d'apps (algunes són gratuïtes). Actualment ja es poden trobar nombroses aplicacions sobre molts dels temes de les assignatures, que permetran donar suport i reforçar determinats aprenentatges dels estudiants mitjançant la realització d'exercicis de grafo-motricitat i pre-lectura, dibuix, ortografia i sintaxi, traducció i "listening", càlcul, reconeixement d'instruments i sons musicals, experiments amb simuladors, navegació per Google Earth...

En aquest apartat estarien també paquets d'aplicacions agrupades en forma de llibres de text digitals, que permeten treballar de manera coherent i sistemàtica els continguts de tota una assignatura.

- Els continguts educatius en línia, accessibles amb els navegadors de la tauleta. Per tant es pot accedir a la majoria dels continguts que s'han elaborat fins ara per funcionar amb els netbooks i ordinadors en general, incloent els llibres de text digitals. Molts són gratuïts, com els que estan disponibles en els portals de les conselleries d'Educació i als webs d'alguns professors. A més hi ha els que han elaborat les editorials, que són de pagament.
Cal tenir en compte, però, que alguns d'aquests continguts en línia poden resultar inaccessibles (per exemple si estan en format flash i tenim una tauleta iPad, que no reconeix flash) o bé el seu accés i maneig pot resultar complicat (per raons de disseny de les pàgines o de la interacció inicialment prevista amb el ratolí ...).

- Els continguts educatius que prepari cada professor, i que pot posar a disposició dels seus alumnes a través de la seva pàgina web o bloc docent, des de la plataforma educativa del centre o utilitzant una app específica que faciliti als docents la creació d'exercicis per als seus alumnes.

En qualsevol cas, l'estudi d'uns continguts concrets i la realització dels seus exercicis es realitzaran per encàrrec del professor (i segons les tauletes de què disposi) a tots els seus alumnes o bé a alguns estudiants de manera individualitzada segons les necessitats d'aprenentatge de cada un.

Els exercicis solen ser autocorrectius, el que dóna molta autonomia d'aprenentatge als estudiants i allibera al professorat de les tasques de correcció. Si els exercicis no són autocorrectius es poden corregir col.lectivament a classe a la pissarra digital o bé organitzar altres sistemes com la "correcció entre iguals" (entre els propis alumnes), la correcció pels "alumnes especialistes" en aquest tema, o la correcció per part del professor de cada un dels treballs.

- Alumnes cercadors de recursos. De manera voluntària o per encàrrec del professor, es tractarà que alguns estudiants busquin recursos sobre un tema a Internet (en webs temàtics, YouTube, blocs ...) i els presentin el dia acordat a la pissarra digital a tota la classe. Els estudiants que presentin els materials els hauran explicar als seus companys, i també contestaran les seves preguntes.

- Alumnes professors. Per indicació del professor, un grup d'alumnes pot preparar una presentació multimèdia sobre un tema determinat de l'assignatura, i posteriorment exposar a la pissarra digital als seus companys i al professor, que faran preguntes i ho valoraran. Si en preparar la seva exposició temàtica ho requereixen, demanaran assessorament al professor, que els podrà orientar sobre el guió essencial, fonts d'informació,,,

- Alumnes investigadors: projectes i problemes (PBL). S'encarregarà a grups d'alumnes la realització de projectes "de la vida real", que impliquin la realització en grup col.laboratiu de diverses tasques: identificació del problema i organitzar l'equip, buscar informació, investigar i buscar possibles solucions i triar la més adequada, desenvolupar el projecte i, si s'escau aplicar, realitzar una autoavaluació i presentar-lo a tota la classe a la pissarra digital per a la seva valoració col · lectiva.

- Projectes diversos a proposta del professor o dels mateixos alumnes.
- Problemes complexos, divergents, amb múltiples possibles solucions a avaluar.
- Webquest (investigacions guiades) i “caceres del tresor” específiques.

Les funcionalitats de les tauletes digitals (portabilitat, font d'informació, eina multiusos, canal de comunicació ...) facilitaran als estudiants la realització del treball.

- Treballs col.laboratius de tota la classe al llarg del curs. Els estudiants, seguint les orientacions del professor i disposant de tableta digital, s'organitzen per realitzar treballs del tipus:

- Wiki glossari d'una assignatura: es determina el glossari, es busquen les definicions en diverses fonts i s'elabora una definició pròpia, es seleccionen imatges o altres elements multimèdia ...
- Revista digital (imprimible) trimestral de la classe, que inclourà diverses seccions: notícies de la classe, el que hem après, col.laboracions personals (poemes, relats, fotografies ...), etc.
- Bloc diari de l'assignatura: cada dia un parell d'alumnes fan un post amb una síntesi del que s'ha fet a classe.
- Wikis temàtiques / alumnes especialistes. Per indicació del professor, i segons interessos dels alumnes, es reparteixen els temes de l'assignatura entre tots els alumnes organitzats en grups. Cada grup elaborarà una wiki sobre el tema assignat (inclourà explicacions, imatges, vídeos, enllaços d'interès ...), i assessorarà en qüestions sobre aquest tema als seus companys quan ho requereixin. També poden elaborar una bateria de preguntes clau sobre el tema, que passaran als seus companys.

- Alumnes creadors i periodistes. Es tracta que els estudiants, utilitzant les prestacions de la tauleta de manera individual o en petits grups, realitzin activitats adequades a la seva edat i d'interès per a les assignatures que impliquin la creació d'un material. Al final, presentaran aquests materials a tota la classe a la pissarra digital, on els companys i el professor podran fer els seus comentaris i valoracions.

- Elaborar fitxes o muntatges multimèdia de notícies a partir de fotos capturades amb la seva càmera al barri o l'escola.
- Fer entrevistes d'àudio o vídeo a persones del barri, de la seva família ...
- Realitzar reportatges dins i fora de l'escola (el meu barri, esmorzars saludables ...) en format presentació multimèdia o vídeo.
- Elaborar contes, poemes i narracions multimèdia (en espanyol, en anglès ...)
- Fer muntatges musicals: cançons en anglès, compondre una música inèdita ...
- Produir vídeos tutorials que expliquen com fer una cosa determinada.
- Crear materials didàctics multimèdia sobre temes que puguin ser útils per als altres companys o per alumnes de cursos inferiors ...

- Realitzar exàmens amb apunts i accés a Internet. Com es suggereix en l'enfocament del "currículum bimodal" (veure http://peremarques.blogspot.com.es/2011/09/que-es-el-curriculum-bimodal-i.html), els exercicis de classe i exàmens que es refereixen a qüestions pràctiques (a "saber fer determinades coses") els alumnes haurien de poder fer-los sempre amb el suport dels seus apunts i Internet. Una tauleta digital serà instrument idoni per proporcionar aquest suport als estudiants.

- Activitats individuals quan cada alumne té una tauleta. Si cada estudiant disposa d'una tableta personal, és possible que els alumnes la utilitzen també per realitzar activitats com:

- Bloc personal de cada alumne. Cada alumne elabora un bloc, que també podran veure els seus companys i el professor. Inclourà una presentació personal, anotacions (post) sobre temes d’interès de l'autor, i també alguns de treballs que el professor mani fer concretament allà.
- Presa de notes i elaboració d'apunts (memòria auxiliar) mitjançant programes d'anotacions, mapes conceptuals, pòsters, programes dibuix a mà alçada ...
- Cada alumne fa "seu" llibre de l'assignatura. En format blog o wiki, cada alumne va recopilant informació sobre els temes de l'assignatura a mesura que es treballen a classe i va elaborant "seu" llibre de l'assignatura.
- Activitats a la xarxa social de la classe. Cada classe pot tenir una xarxa social tancada on els estudiants disposin d'un perfil, espais per compartir recursos (fotos, vídeos, documents ...), fòrums per anar deixant les seves opinions o dubtes sobre determinats temes ...

- En Educació Especial la tauleta digital serà útil per a alumnes amb determinades minusvalideses, per exemple:

- Alumnes amb poca visió o cecs: lectors de documents i OCR que tinguin la funció de lupa o de lectura de veu del document facilitaran la visió o audició d'aquest.
- Alumnes amb deficiències auditives: aplicacions de reconeixement de veu poden llegir en pantalla el que el professor o altres persones estan dient.

Tinguem en compte que si s'inverteix en tecnologia per acabar fent a classe el mateix que es feia abans, i a més a més no s'observen millores significatives en els aprenentatges dels estudiants, en realitat no s'ha invertit, simplement s'ha gastat en alguna cosa que no aporta valor afegit.

Encara que en molts casos el desitjable serà integrar els recursos TIC amb els suports tradicionals de les activitats d'aprenentatge (llibres i llibretes, murals, pòsters ...), la integració en les aules de les tauletes digitals (o, si s'escau dels netbooks) ha de comportar un canvi en la metodologia didàctica, en les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es realitzen, buscant una millora en els aprenentatges dels estudiants i en el seu rendiment acadèmic.

Amb tot, és comprensible que en una primera etapa es segueixin utilitzant també els materials, recursos i activitats habituals abans de disposar de les tauletes. Manejar amb soltesa el dispositiu i descobrir el valor afegit dels nous models didàctics que ara es poden aplicar a l'aula amb les tauletes digitals pot requerir un temps de formació i experimentació.

Veure l'article complet aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada